Velkommen til Ekeland Transport AS

Kvalitet i tre generasjonar sidan 1935

Me transporterer det meste og kan tilby transport av stykkgods, maskiner, utstyr. Med trailer, kranbil og tippbil kan me tilby transport både lokalt og til heile landet. Me køyrer òg minibuss og har rullestolrampe tilgjengelig.

Utanom transporttenestene, kan me tilby ei rekke andre tenester. Vårt graveteam gjer alle former av gravearbeid, inkludert tomteforberedelser for både hytter og hus. Me har tre gravemaskinstørrelser som dekker dei fleste behov.

Me har òg eit lite utsal der me tilbyr tilbehøyr til kjøretøy, inkludert dekk til bilar, lastebilar og traktorar. Me kan legge om, og ferdigmontere hjula på kjøretøyet. 

Som Parker partner kan me levere hydrauliske slangar tilpassa dine behov.

Treng du masser kan me tilby er ulik type fyllmasse, stein og jord, samt siloballer og halm. Me leverer sjølvsagt heilt fram til deg. Sjå gjerne tenestesida, så ser du meir av kva me kan tilby.

Her hos Ekeland Transport AS, er me stolte av historien vår, og vår arv. Som firma drive av tredje generasjon, har me etablert oss som ein trygg og stabil samarbeidspartner for alle dine transport- og anleggsbehov. Kontakt oss i dag for å vite meir kva me kan tilby deg.

Scroll to Top